odpady szklane

SZKŁO

odpady plastikowe

METAL I TWORZYWA SZTUCZNE

odpady papierowe

PAPIER

odpady budowlane

ODPADY BUDOWALNE

odpady elektroniczne

SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

odpady biodegradowalne

BIOODPADY

Odpady niebezpieczne

ODPADY NIEBEZPIECZNE

odpady z gospodarstwa rolnego

ODPADY Z GOSPODARSTWA
ROLNEGO

odpady zmieszane

ODPADY ZMIESZANE

Odpady wielkogabarytowe

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

СИСТЕМА СОРТУВАННЯ СМІТТЯ