Identyfikacja wizualna


System identyfikacji wizualnej jest zestawem reguł i konsekwentnie zaplanowanych wzorców, które mają za zadanie budować pozytywne wyobrażenie o Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, jego działalności, zadaniach statutowych oraz utrwalać korzystne skojarzenia i łatwość identyfikacji pośród pracowników i współpracowników oraz instytucji zewnętrznych..

Jest on opracowaniem zebranym w specjalny katalog (SIW), w którym zawarto podstawowe elementy koncepcji identyfikacji wizualnej instytucji (marki) w jej otoczeniu. Stanowi zbiór zasad tworzenia dokumentów firmowych, stosowania logo i nazwy oraz środków, które są podstawą do tworzenia przekazów wizualnych.

Należy przestrzegać zasad konstruowania przekazów wizualnych, czy to w formie zewnętrznych systemów informacyjnych oraz materiałów graficznych, czy też tworzonych na potrzeby ZGZM, zgodnie z założeniami i filozofią Systemu Identyfikacji Wizualnej ZGZM.

W reprodukcji znaku (logo) ZGZM bezwzględnie należy kierować się wytycznymi zawartymi w Księdze Znaku ZGZM, a także korzystać z zestawów znaku (logo) w odpowiedniej do wykorzystania w danym elemencie graficznym formie, załączonych w niniejszym dziale.

Załącznikami do niniejszego Systemu Identyfikacji są również alternatywne wersje znaku (logo), do wykorzystania przy realizacji niestandardowych formatów, proporcji oraz kształtów materiałów, na którym ma pozostać reprodukowany znak (logo) ZGZM.

Księga Identyfikacji Wizualnej (PDF, 19,3 MB)
Logotyp – wersja wertykalna (PDF, 8 MB)
Logotyp – wersja horyzontalna w pionie (PDF, 7 MB)
Księga Znaku ZGZM (PDF, 4,2 MB)
Logotyp – wersja wertykalna z podpisem (PDF, 9 MB)
Logo ZGZM – różne formaty plików (PDF, 3 MB)