Od dnia 1 stycznia 2024 r. do związkowego systemu odbioru odpadów dołączyły gmina Kotla oraz gmina Żukowice. Ze względu na różnice w systemie gospodarki odpadami, który do tej pory funkcjonował na terenie gmin, przygotowaliśmy dla Państwa skrót informacji dotyczących związkowego systemu gospodarki odpadami.

Od 1 stycznia 2024 r. odbiór odpadów od mieszkańców gmin Kotla i Żukowice będzie odbywał się wyłącznie z pojemników. Mieszkańcy zostaną wyposażeni przez Związek w pięć pojemników do segregacji odpadów frakcji: metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady, odpady zmieszane. Pojemniki należy opisać adresem nieruchomości.

Odpadów problemowych należy pozbywać się w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Na terenie ZGZM znajduje się pięć Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gaworzycach, Grębocicach, Polkowicach, Przemkowie i Radwanicach.

Związek udostępnia także odpłatne usługi dodatkowe na podstawienie kontenera na odpady budowlane, zielone, wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w Polkowickiej Dolinie Recyklingu pod nr tel. 76 847 91 30, mailowo: bok@pdr-eko.pl, pisemnie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Polkowickiej Dolinie Recyklingu, przy ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach.

Od stycznia 2024 r. opłatę za gospodarowanie odpadami, mieszkańcy będą uiszczać na indywidualny nr rachunku, który otrzymają ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Informacje dot. harmonogramu, częstotliwości odbioru odpadów, stawek opłat itd. dostępne są poniżej:

aktualności
segregacja
harmonogram

Najczęściej zadawane pytania:

Odpadów wielkogabarytowych (np. mebli) należy pozbywać się w PSZOK-u lub korzystając z odpłatnej usługi dodatkowej.

Na terenie ZGZM znajduje się pięć Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gaworzycach, Grębocicach, Polkowicach, Przemkowie i Radwanicach.

Chęć skorzystania z usługi dodatkowej należy zgłosić w Polkowickiej Dolinie Recyklingu, pod nr tel. 76 847 91 30, mailowo: bok@pdr-eko.pl, pisemnie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Polkowickiej Dolinie Recyklingu, przy ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach.

Jeśli ilość użyczonych pojemników nie jest wystarczająca to należy zakupić we własnym zakresie dodatkowe pojemniki. Będą one odbierane zgodnie z harmonogramem, w ramach uiszczanej opłaty (bez dodatkowych kosztów).

UWAGA! Odpady pozostawione w workach nie będą odbierane!

Zużyte opony i inne odpady problemowe można zawieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w:

-Polkowicach, przy ul. Działkowej 18,

– Grębocicach, przy ul. Spółdzielczej 34A,

-Radwanicach, przy ul. Stolarskiej 6,

– Koźlicach 65A (gm. Gaworzyce)

– Przemków, ul. Ceglana 6A.

Ponadto trwa budowa kolejnych trzech punktów w Przemkowie, Koźlicach (gm. Gaworzyce) oraz Chocianowie.

Zniszczenie pojemnika na odpady przez firmę odbierającą należy zgłosić w Biurze Obsługi Klienta w Polkowickiej Dolinie Recyklingu, pod nr tel. 76 847 91 30.

Odpady w workach nie będą odbierane. W przypadku niewystarczającej pojemności pojemnika należy we własnym zakresie wyposażyć się w dodatkowy pojemnik, który będzie odbierany w ramach uiszczanej opłaty (bez dodatkowych kosztów).

Można posiadać kompostownik i pojemnik na bioodpady. W takim przypadku nie należy się ulga za kompostowanie.

  • obierki od warzyw,
  • obierki i skórki owoców,
  • zepsute owoce i warzywa,
  • resztki pieczywa,
  • skorupki jaj,
  • fusy po kawie i herbacie,
  • kwiaty cięte i doniczkowe,
  • trawę, liście,
  • rozdrobnione gałęzie

Deklaracje może złożyć właściciel, współwłaściciel i najemca nieruchomości.

Na terenie ZGZM odpady od mieszkańców odbiera Polkowicka Dolina Recyklingu.

Dane kontaktowe:

ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice,

Tel. 76 847 91 30

e-mail: bok@pdr-eko.pl

Nr tel. i e-mail ułatwią kontakt i załatwianie spraw z mieszkańcami.