Związek Gmin Zagłębia miedziowego udostępnia odpłatne usługi dodatkowe:

podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe:

  • kontener o poj. 1m3 – 340 zł
  • kontener o poj. 3 m3 – 450 zł
  • kontener o poj. 7 m3 – 590 zł

podstawienie i odbiór pojemnika na bioodpady:

  • pojemnik o poj. 1,1 m3– 290 zł

podstawienie i odbiór kontenera lub odbiór luzem odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

  • odbiór luzem – 100 zł
  • kontener o poj. 7 m3– 590 zł

 

usługę można zamówić:

  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta PDR w Polkowicach, przy ul. Dąbrowskiego 2,
  • telefonicznie pod nr 76 847 91 30,
  • mailowo na adres bok@pdr-eko.pl