W związku ze zwiększoną dostępnością Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Polkowice, Grębocice, Radwanice) oraz funkcjonującą usługą dodatkową, akcyjna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów tzw. „wystawka” od roku 2023 nie będzie już organizowana.
więcej informacji

Harmonogram wywozu odpadów


Gmina Przemków
Gmina Polkowice
Gmina Grębocice
gmina Radwanice
Gmina Pęcław
Gmina Jerzmanowa
Gmina Gaworzyce
Gmina Chocianów