Poziomy recyklingu


Poziom recykligu, składowania, ograniczenia masy bioodpadów – ZGZM, 2022 r. (PDF 120 KB)
Poziomy recyklingu 2012-2020 (PDF 120 KB)
Sprawdź miejsca zagospodarowania (PDF 184 KB)