Organy Związku


Zarząd Związku

Przewodniczący: Małgorzata Frąckowiak
Wiceprzewodniczący: Roman Jabłoński

Członkowie

  • Łukasz Puźniecki
  • Artur Jurkowski
  • Paweł Piwko
  • Jacek Szwagrzyk
  • Lesław Golba
  • Jerzy Szczupak
  • Tomasz Kulczyński
  • Kamila Suchocka-Szperlik
  • Krzysztof Wołoszyn

Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Przewodniczący Zgromadzenia: Zdzisław Synowiec
Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia: Ewa Flak

Komisja Rewizyjna

Tadeusz Kuzara – Przewodniczący
Janusz Ślipko – Członek
Sebastian Sypko– Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Janusz Matuszak – Przewodniczący
Tadeusz Kozakowski – członek
Paweł Kowalski – członek

Przedstawiciele Gmin do Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Gmina Przedstawiciele
Gmina Chocianów Piotr Wandycz
Janusz Ślipko
Gmina Gaworzyce Jacek Szwagrzyk
Gmina Grębocice Roman Jabłoński
Tadeusz Kuzara
Gmina Jerzmanowa  Lesław Golba
Tadeusz Kozakowski
Gmina Kotla Kamila Suchocka-Szperlik
Gmina Pęcław Artur Jurkowski
Gmina Polkowice Łukasz Puźniecki
Zdzisław Synowiec
Marek Staroń
Sebastian Sypko
Paweł Kowalski
Sławomir Tarnowski
Wiesław Wabik
Gmina Przemków Jerzy Szczupak
Janusz Matuszak
Gmina Radwanice Paweł Piwko
Ewa Flak
Gmina Żukowice Krzysztof Wołoszyn

link do Posiedzeń Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego:

https://www.youtube.com/channel/UCEsKYUHhDmzD0mxc3AtVNzA