Organy Związku


Zarząd Związku

Przewodniczący: Małgorzata Frąckowiak
Wiceprzewodniczący: Wiesław Wabik

Członkowie

  • Roman Jabłoński
  • Dorota Jewniewicz
  • Tomasz Kulczyński
  • Anna Obolewicz
  • Paweł Piwko
  • Kamila Suchocka-Szperlik
  • Jerzy Szczupak
  • Jacek Szwagrzyk
  • Krzysztof Wołoszyn

Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Przewodniczący Zgromadzenia: Paweł Kowalski
Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia: Tomasz Dąbrówny

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Agnieszka Kacała
Wiceprzewodniczący – Wojciech Marciniak
Członek – Henryk Osoliński

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący – Kamil Gruszka
członek – Robert Drobina
członek – Czesław Smyk

Przedstawiciele Gmin do Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Gmina Przedstawiciele
Gmina Chocianów Henryk Osoliński
Czesław Smyk
Gmina Gaworzyce Jacek Szwagrzyk
Gmina Grębocice Roman Jabłoński
Agnieszka Kacała
Gmina Jerzmanowa Tomasz Dąbrówny
Anna Obolewicz
Gmina Kotla Kamila Suchocka-Szperlik
Gmina Pęcław Dorota Jewniewicz
Gmina Polkowice Arkadiusz Bloch
Robert Drobina
Kamil Gruszka
Paweł Kowalski
Wojciech Marciniak
Sławomir Tarnowski
Wiesław Wabik
Gmina Przemków Irena Orłowska
Jerzy Szczupak
Gmina Radwanice Paweł Piwko
Ewa Flak
Gmina Żukowice Krzysztof Wołoszyn

link do Posiedzeń Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego:

https://www.youtube.com/channel/UCEsKYUHhDmzD0mxc3AtVNzA