Organy Związku


Zarząd Związku

Przewodniczący: Małgorzata Frąckowiak
Wiceprzewodniczący: Jacek Szwagrzyk

Członkowie

  • Roman Jabłoński
  • Artur Jurkowski
  • Paweł Piwko
  • Łukasz Puźniecki
  • Lesław Golba
  • Jerzy Szczupak

Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Przewodniczący Zgromadzenia: Zdzisław Synowiec
Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia: Ewa Flak

Komisja Rewizyjna

Dominika Szkudło – Przewodniczący
Tadeusz Kuzara – Z-ca Przewodniczącego
Wojciech Marciniak – Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Janusz Matuszak – Przewodniczący
Czesław Dziatkiewicz – członek
Tadeusz Kozakowski – członek

Przedstawiciele Gmin do Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Gmina Przedstawiciele
Gmina Chocianów Piotr Wandycz
Janusz Ślipko
Gmina Gaworzyce Jacek Szwagrzyk
Gmina Grębocice Roman Jabłoński
Tadeusz Kuzara
Gmina Jerzmanowa  Lesław Golba
Tadeusz Kozakowski
Gmina Pęcław Artur Jurkowski
Gmina Polkowice Łukasz Puźniecki
Zdzisław Synowiec
Wojciech Żbikowski
Wojciech Marciniak
Piotr Ożóg
Sławomir Tarnowski
Wiesław Wabik
Gmina Przemków Jerzy Szczupak
Janusz Matuszak
Gmina Radwanice Ewa Flak
Dominika Szkudło

link do Posiedzeń Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego:

https://www.youtube.com/channel/UCEsKYUHhDmzD0mxc3AtVNzA