Edukacja ekologiczna prowadzona przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego ma na celu budowanie świadomości ekologicznej wśród swoich mieszkańców.

Podejmowane zagadnienia dotyczą selektywnej zbiórki odpadów, prawidłowego postępowania z odpadami, życia w stylu Zero Waste i Less Waste, gospodarki obiegu zamkniętego, ponownego wykorzystania odpadów oraz ograniczenia ich wytwarzania.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego prowadzi warsztaty edukacyjne dla grup zorganizowanych, bierze udział w wydarzeniach plenerowych o ekologicznym charakterze, wspiera działania organizowane przez urzędy i instytucje działające na terenie Związku, organizuje konkursy oraz programy edukacyjne.

 Serdecznie zachęcamy do korzystania z oferty edukacyjnej ZGZM.