Eko edukacja to narzędzie, którego używamy w budowaniu świadomości ekologicznej. Naszym celem jest wpływanie na odpowiednie zachowania mieszkańców w zakresie pozbywania się odpadów, ale też nauka dobrych nawyków, jak ograniczenie wytwarzania odpadów, ponowne użycie itp.

WARSZTATY I PRELEKCJE

W ramach działań edukacyjnych Związek Gmin Zagłębia Miedziowego realizuje warsztaty edukacyjne o tematyce gospodarki odpadami. Program zajęć jest dostosowany do grupy docelowej, z którą są prowadzone. Pracownicy Związku mają doświadczenie w pracy ze wszystkimi grupami wiekowymi od przedszkolaków po seniorów.

Prelekcje prowadzone w ramach warsztatów dotyczą prawidłowej segregacji odpadów, recyklingu, ograniczania wytwarzania odpadów, systemu gospodarki odpadami na terenie Związku itp. Uczestnicy uzyskują podczas zajęć praktyczną wiedzę, m.in. o tym jakie odpady można oddawać w PSZOK, czym są odpady niebezpieczne, jak możemy ograniczyć wytwarzanie odpadów, jak prawidłowo segregować odpady, czym jest ponowne użycie i jak żyć w duchu „Zero waste”. Dla młodszych grup odbiorców prelekcje połączone są z zadaniami, w które angażowany jest każdy uczestnik. Dodatkowo podczas spotkania możliwe jest przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych, których głównym założeniem jest wykorzystanie materiałów upcyklingowych, czyli przedmiotów, które miały trafić do śmietnika.

ZWIEDZANIE PSZOK

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego umożliwia zwiedzanie PSZOK-ów grupom zorganizowanym. Grupę oprowadza pracownik Związku, który informuje uczestników o tym jak wygląda proces recyklingu lub unieszkodliwiania poszczególnych frakcji odpadów, jak obecność PSZOK-ów wpływa na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami itp.

Dodatkowo dla grup szkolnych po zwiedzaniu organizowane są: quiz wiedzy, w którym pojawiają się pytania dotyczące zagadnień omawianych w trakcie wycieczki, gry, zabawy oraz warsztaty upcyklingowe. Na koniec uczestnicy otrzymują upominek oraz broszurki z ciekawostkami na temat różnych frakcji odpadów.

W celu zgłoszenia grupy należy zapoznać się z Regulaminem zwiedzania PSZOK-u oraz dostarczyć zgłoszenie do biura ZGZM wraz z wymaganymi dokumentami (załączniki do regulaminu).

Regulamin zwiedzania PSZOK-u

Nasze PSZOK-i znajdują się w:

– Polkowicach, przy ul. Działkowej 18,

– Grębocicach, przy ul. Spółdzielcza 34 A,

– Radwanicach, przy ul. Stolarska 6.

STOISKA EDUKACYJNE

Związek Gmin wystawia również stoiska edukacyjne podczas wydarzeń plenerowych o charakterze ekologicznym organizowanych przez urzędy, instytucje i stowarzyszenia działające na terenie ZGZM. Stoisko jest dostosowane do wielkości i specyfiki imprezy. Działania prowadzone przy stoisku dotyczą gospodarki odpadami i mogą to być prelekcje, zabawy, konkursy, losowania lub warsztaty upcyklingowe.

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą edukacyjną ZGZM należy kontaktować się z :

Magda Sitnicka –Podinspektor ds. edukacji ekologicznej

76 840 14 66

m.sitnicka@zgzm.pl

Prelekcje, warsztaty oraz  stoiska są bezpłatne. Warunkiem przeprowadzenia zajęć jest wypełnienie przez każdego uczestnika zgody na wykorzystanie wizerunku, w przypadku osób niepełnoletnich podpisanie zgody przez opiekunów prawnych dziecka.