W dniu 3 czerwca 2023 r. ZGZM wziął udział w ekologicznym wydarzeniu „EKO Peleton” w Grębocicach.

Rodziny brały udział w rajdzie rowerowym, gdzie miały do przejechania trasę wokół gminy Grębocice. Meta rajdu znajdowała się w grębocickim parku, gdzie odbywał się festyn. Przy stoisku ZGZM dzieci mogły wykonać pracę plastyczną „upcyklingowy rower” z płyt CD. Maluchy dowiedziały się też, że płyty CD są odpadem problemowym i gdy będą chciały się ich pozbyć muszą to zrobić w odpowiedni sposób, tj. wywieźć na PSZOK lub wrzucić do specjalnych pojemników, które znajdują się np. w marketach.

Zadania czekały też na dorosłych. Mogli oni wylosować pytanie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ZGZM, za co otrzymali gadżet.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego chętnie wsparł wydarzenie EKO Peleton, które angażuje całe rodziny do zdrowego i korzystnego dla środowiska trybu życia.