Rosnące rośliny na monetach

Płatności


Opłata za gospodarowanie odpadami​

Deklaracje:
– Polkowice, Gaworzyce, Grębocice, Radwanice – Tel. 76 840 14 62
– Kotla, Żukowice – Tel. 76 840 14 60
– Pęcław, Chocianów, Wspólnoty, Spółdzielnie – Tel. 76 840 14 67
– Jerzmanowa, Przemków, mieszane, niezamieszkane – Tel. 76 840 14 68

Egzekucja opłaty:
Tel. 76 840 14 61, 76 840 14 69

Nieruchomości niezamieszkane:
Tel. 76 840 14 68

Bieżące rozliczenia opłaty – nadpłaty:
Tel. 76 840 14 65

Zielony symbol recyklingu

Usługi dodatkowe


Wynajem kontenera

(gruz, odpady zielone, odpady zmieszane, odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Tel. 76 847 91 30

Brak odbioru

Tel. 76 847 91 30

Cennik usług dodatkowych


 • zabudowa jednorodzinna: poj. 0,12 m3 – 1,50 zł miesięcznie za każdy pojemnik, poj. 0,24 m3– 3,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik,
 • zabudowa wielolokalowa: poj. 1,1 m3– 10 zł miesięcznie za każdy pojemnik, poj. 5 m3 – 99,00 zł za każdy pojemnik
 • każdorazowo za kontener:
  1 m3 – 320,00 zł,
  3 m3 – 450,00 zł,
  7 m3 – 590,00 zł.
 • Zapotrzebowanie na wykonanie usługi należy zgłosić telefonicznie, drogą elektroniczną, pisemnie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta prowadzonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne (Polkowicka Dolina Recyklingu). Dostarczenie kontenera nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. Z pojemnika można korzystać nieprzerwanie przez 10 dni roboczych liczonych od dnia podstawienia pojemnika.
 • Każdorazowo za kontener
  1 m3 – 320, 00 zł,
  7 m3 – 590,00 zł.
 • Zapotrzebowanie na wykonanie usługi należy zgłosić telefonicznie, drogą elektroniczną, pisemnie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta prowadzonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne (Polkowicka Dolina Recyklingu). Dostarczenie kontenera nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. Z pojemnika można korzystać nieprzerwanie przez 10 dni roboczych liczonych od dnia podstawienia pojemnika.
 •  każdorazowo za pojemnik:
  1,1 m3– 290,00 zł
 • Zapotrzebowanie na wykonanie usługi należy zgłosić telefonicznie, drogą elektroniczną, pisemnie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta prowadzonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne (Polkowicka Dolina Recyklingu). Dostarczenie kontenera nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania, natomiast odebranie nastąpi w terminie odbioru bioodpadów wynikającym z harmonogramu odbioru odpadów.
 • każdorazowo za odbiór odpadów:
  luzem – 100,00 zł;
  kontener 7 m3 – 590,00 zł.
 • Zapotrzebowanie na wykonanie usługi należy zgłosić telefonicznie (76 847 91 30), drogą elektroniczną (pdr@pdr-eko.pl), pisemnie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta prowadzonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne – Polkowicką Dolinę Recyklingu (ul. Dąbrowskiego 2, Polkowice). Dostarczenie kontenera nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania, w przypadku odbioru odpadów luzem i w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania, w przypadku odbiory odpadów z kontenera 7 m3. Z pojemnika można korzystać nieprzerwanie przez 3 dni robocze, liczone od dnia podstawienia pojemnika.