Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie ZGZM
Zmiany do Regulaminu
Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług
Zmiany do Uchwały