W dniu 21.02.2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Grębocicach przeprowadziliśmy pogadankę o ograniczaniu wytwarzania odpadów oraz warsztaty, na których wykonaliśmy upcyklingowe słoiczki ozdobne.

Wraz z dziećmi omówiliśmy sposoby na ograniczenie wytwarzania odpadów. Przede wszystkim omówiliśmy jaki negatywny wpływ na środowisko mają wszelkie przedmioty jednorazowe i na jakie produkty wielorazowe możemy je wymienić. Uczestniczki mówiły w jaki sposób ponownie wykorzystują odpady, np. rolki po papierze wykorzystują do zrobienia papierowego zoo. Dodatkowo dziewczynki posegregowały odpady i dowiedziały się, m.in. że przeterminowane lekarstwa to odpady niebezpieczne, których musimy się pozbywać w PSZOK-u, aptece lub przychodni.