W dniu 8 listopada przeprowadzone zostały warsztaty dla Seniorów z Domu Dziennego Pobytu w Polkowicach. Głównym celem spotkania było przypomnienie zasad segregacji oraz omówienie prawidłowego postępowania z odpadami.

Podczas spotkania omówiono wiele aspektów związkowego systemu gospodarki odpadami, w tym zanieczyszczenia Osiedlowych PSZOK-ów i ich monitoring, gdzie się znajdują i jak funkcjonują PSZOK-i i czym różnią się od Osiedlowych PSZOK-ów, co wpływa na wysokość opłaty, jaka jest istota segregacji.

Na przykładzie przygotowanych odpadów omówiono w jaki sposób powinno się ich pozbywać, jakie są najczęstsze błędy w ich segregacji i jak wygląda ich proces recyklingu, bądź unieszkodliwiania. Wskazano m.in. że do bioodpadów nie wrzucamy żadnych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, do pojemnika na szkło nie wrzucamy szklanek, opakowania przed wyrzuceniem opróżniamy z resztek jedzenia, ale ich nie myjemy.

Seniorzy byli zainteresowani spotkaniem i omawianymi tematami, zadawali pytania i uczestniczyli w dyskusji. Pod koniec warsztatów uczestnicy wykonali jeszcze upcyklingowe paśniki dla ptaków na zimę.

Dziękujemy za zaproszenie i proekologiczną postawę naszych seniorów.