Osiągnięte przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomy składowania oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
ROK Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania Poziom składowania
2012 9,80% 60% 89,5%
2013 22,20% 79,4% 73,4%
2014 33,40% 73,6% 53,6%
2015 34,40 % 73,7% 0%
2016 39% 71% 0%
2017 38% 68% 0%
2018 45% 76% 0%
2019 44% 83% 0%
2020 54% 87% 0% 20%
2021 30% 86% 0% 20%
2022 30,84% nie dotyczy 0% 23%