Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości poziomy składowania
2022 r.
Remondis Polkowice Remondis Legnica GPK Głogów Polkowicka Dolina Recyklingu PW Olejarczyk EkoPartner Recykling
Chocianów 4% 17%
Gaworzyce brak danych brak danych 32% 0%
Grębocice 36% 4% 36% 36%
Jerzmanowa 33%
Pęcław 32% 0%
Polkowice 7% 13% 35% 25% 10% 0%
Przemków 13% 33% 0% 9%
Radwanice 18% 32%