Częstotliwość odbioru odpadów:
    • ODPADY ZMIESZANE:

dla zabudowy jednorodzinnej – raz na 2 tygodnie
dla zabudowy wielolokalowej – raz w tygodniu

dla nieruchomości niezamieszkanych – raz na 2 tygodnie

    • BIOODPADY:

od 1 kwietnia do 30 listopada
dla zabudowy jednorodzinnej – raz na 2 tygodnie
dla zabudowy wielolokalowej – raz w tygodniu
od 1 grudnia do 31 marca
dla zabudowy jednorodzinnej – raz na 4 tygodnie
dla zabudowy wielolokalowej – raz na 2 tygodnie

dla nieruchomości niezamieszkanych – raz na 2 tygodnie, z zastrzeżeniem, że z ogródków działkowych w okresie od 1 grudnia do 31 marca – raz w miesiącu

  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO:

dla wszystkich nieruchomości – raz w miesiącu

dla nieruchomości niezamieszkanych – raz w miesiącu