Odpady budowlane


Wyrzucamy: Odpady budowlane wywozimy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), bądź korzystamy z usługi dodatkowej na podstawienie kontenera i wywóz odpadów budowlanych (76 847 91 30).

Do odpadów budowlanych należą:

  • gruz betonowy, gruz ceglany i ceramiczny
  • resztki paneli, tapet, wykładzin itd.

Nieprzetworzony gruz budowlany może zawierać niebezpieczne substancje, np. resztki kleju, farby, chemii budowlanej. Nie nadaje się więc do recyklingu i stanowi zagrożenie dla środowiska. Przetworzony materiał budowlany – po kruszeniu i przesiewaniu – może być powtórnie użyty. Pozostała część jest unieszkodliwiana i zwożona na składowisko.