Odpady budowlane


Wyrzucamy: Odpady budowlane wywozimy do Centralnego PSZOK w Polkowicach, przy ul. Działkowej 18, bądź korzystamy z usługi dodatkowej na podstawienie kontenera.

Do odpadów budowlanych należą:

  • gruz betonowy, gruz ceglany i ceramiczny
  • resztki paneli, tapet, wykładzin itd.

Nieprzetworzony gruz budowlany może zawierać niebezpieczne substancje, np. resztki kleju, farby, chemii budowlanej. Nie nadaje się więc do recyklingu i stanowi zagrożenie dla środowiska. Przetworzony materiał budowlany – po kruszeniu i przesiewaniu – może być powtórnie użyty. Pozostała część jest unieszkodliwiana i zwożona na składowisko.