Sprzęt elektryczny i elektroniczny


Wyrzucamy: w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), bądź korzystamy z usługi dodatkowej na wywóz odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (76 847 91 30). Urządzenia elektryczne lub elektroniczne można oddać również w sklepach, sprzedających podobne produkty.

Zużyte produkty elektryczne i elektroniczne nazywamy odpadami EE. Należą do nich wszystkie zepsute i niepotrzebne urządzenia, podłączane do gniazdka elektrycznego lub zasilane bateriami czy akumulatorkami.

Do odpadów tych należą:

 • lodówki, pralki, suszarki do bielizny
 • odkurzacze, kuchenki gazowe z funkcjami elektrycznymi (np. z piekarnikiem)
 • grzejniki, lampy, jarzeniówki, świetlówki kompaktowe
 • telefony stacjonarne i komórkowe,
 • kalkulatory, zegarki na baterie i zegary zasilane elektrycznie
 • odtwarzacze mp3, odtwarzacze CD i DVD
 • żelazka, gofrownice, tostery, miksery, mikrofalówki
 • elektryczne podgrzewacze wody
 • elektryczne szczoteczki do zębów oraz elektryczne przyrządy medyczne
 • przewody i narzędzia elektryczne
 • telewizory, komputery,
 • konsole i gry komputerowe
 • drukarki, klawiatury i myszki komputerowe
 • elektryczne i elektroniczne zabawki oraz „świecące” buty
 • czujniki dymu, wentylatory, klimatyzatory

Pamiętaj: elektroodpady mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska, takie jak ołów, rtęć. kadm, chrom, beryl. Pierwiastki te dostając się do wód gruntowych w konsekwencji stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka, roślin i zwierząt. Z tego względu odpady EE są odpadami niebezpiecznymi i jako takie powinny trafić do specjalistycznych firm zbierających, przetwarzających lub unieszkodliwiających takie urządzenia.

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym są wpisane do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa