Odpady wielkogabarytowe


Wyrzucamy: Odpadów wielkogabarytowych pozbywamy się w Centralnym PSZOK w Polkowicach, przy ul. Działkowej 18, bądź wystawiamy podczas organizowanej co najmniej raz w roku, akcyjnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Odpady wielkogabarytowe – to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów.

Odpady wielkogabarytowe podlegają segregacji. Te niepotrzebne już w domu przedmioty można bezpłatnie oddać w Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Ważne: Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne, takie jak deski drewniane, belki, panele, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami niesegregowanymi (zmieszanymi).