Odpady wielkogabarytowe


Wyrzucamy: Odpadów wielkogabarytowych pozbywamy się w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) bądź korzystamy z usługi dodatkowej odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (76 847 91 30).

Odpady wielkogabarytowe – to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów.

Zniszczone i niepotrzebne  gabaryty można bezpłatnie wyrzucić w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do kontenera na odpady wielkogabarytowe. Te, które nadają się do dalszego użytku, ale nie są nam już potrzebne możemy zostawić w WIACIE na przedmioty do ponownego użycia, dzięki czemu mogą znaleźć nowego właściciela.

Ważne: Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne, takie jak deski drewniane, belki, panele, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami niesegregowanymi (zmieszanymi).