Odpady z gospodarstwa rolnego


opony i sznurki z gospodarstw rolnych

Ważne: Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, ZGZM zobowiązany jest do udostępnienia na stronie internetowej adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze ZGZM są położone gospodarstwa rolne.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

 • Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2 59-100 Polkowice
  – folia i sznurek rolniczy, opakowania big bag
 • REMONDIS POLKOWICE sp. z o.o. ul. Wyżykowskiego 8, 59-101 Polkowice
  – folia i sznurek rolniczy, opakowania big bag
 • Recykl S.A. ul. Letnia 3, 63-100 Śrem
  – opony rolnicze
 • Sobasik Krzysztof Recykling ul. Jaworowa 24, 64-100 Leszno
  – folia i sznurek rolniczy, opakowania big bag