Odpady z gospodarstwa rolnego


opony i sznurki z gospodarstw rolnych

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

  • Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2 59-100 Polkowice
  • REMONDIS POLKOWICE sp. z o.o. ul. Wyżykowskiego 8, 59-101 Polkowice
    – folia i sznurek rolniczy, opakowania big bag.
  • Recykl S.A. ul. Letnia 3, 63-100 Śrem
    – opony rolnicze.
  • Sobasik Krzysztof Recykling ul. Jaworowa 24, 64-100 Leszno
    – folia i sznurek rolniczy, opakowania big bag.

 

UWAGA! W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach, przy ul. Działkowej 18, można odpłatnie pozbyć się zużytych opon z pojazdów i maszyn rolniczych. Cena za tonę tego odpadu wynosi 864,00 zł.