Odpady zmieszane i popiół


Wyrzucamy: Odpady te należy wrzucać do pojemnika w kolorze czarnym na odpady zmieszane.

Do odpadów tych należą:

 • zużyte środki higieny osobistej (jak wata, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne),
 • zużyte obuwie,
 • wilgotny i zabrudzony papier oraz folia,
 • odchody zwierząt domowych,
 • papierosy, pety,
 • szkło stołowe (np. talerze, miski, szklanki),
 • guma,
 • styropian małego formatu,
 • worki od odkurzacza,
 • skóra,
 • pędzle, pisaki i długopisy,
 • popiół (nie dotyczy miejscowości, w których ZGZM zorganizuje na popiół specjalne pojemniki).

Uwaga: Nie pal śmieci w domowych piecach, kominkach ani w ognisku na posesji. Plastik, guma, farba, lakier, kleje itd. uwalniają do atmosfery trujące pyły i gazy, które drażnią oczy i drogi oddechowe, mogą uszkodzić nerki, wątrobę i układ nerwowy, działają rakotwórczo. Toksyny zanieczyszczają też glebę i przenikają do wód gruntowych, a stamtąd do upraw i gospodarstw hodowlanych. Narażasz siebie, swoich bliskich i sąsiadów.

Popiół

Popioły – żużle i popioły paleniskowe – z palenisk domowych należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane. Ze względów bezpieczeństwa, należy zwrócić szczególną uwagę na to, by popiół był schłodzony i szczelnie zamknięty w opakowaniu. Można też zawieźć popiół do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zasada wyrzucania popiołu do odpadów zmieszanych nie obowiązuje w miejscowościach, w których ZGZM zorganizuje na popiół specjalne pojemniki.

Uwaga: Żużle z kotłów można zagospodarować do utwardzania powierzchni dróg przy posesjach. Nie wolno do tego jednak używać popiołów (ponieważ wiatr szybko może je rozproszyć).