30 kwietnia weszły w życie dwie „odpadowe” uchwały Zgromadzenia Związku. Pierwsza dotyczy zniesienia limitu dla mieszkańców na opony, przywożone do Centralnego PSZOK-u, druga – możliwości zamówienia większych pojemników na odpady zielone.