Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koźlicach, Przemkowie i Radwanicach, w dniu 30.03.2024 r. (Wielka Sobota), czynne będą w godzinach od 7:00-15:00.