Zasady segregacji odpadów dla większości z nas są już oczywiste, szczególnie jeśli chodzi o odpady, które wyrzucamy do kolorowych pojemników.  Jednak każdemu z nas może zdarzyć się odpad, który przysporzy kłopotów z prawidłową segregacją. Szczególnie jeśli nie jest to standardowy śmieć typu szkło, plastik, metal, papier czy BIO. Takim odpadem mogą być m.in. lekarstwa po terminie ważności.

Każdy z mieszkańców Związku Gmin Zagłębia Miedziowego powinien wiedzieć jak prawidłowo pozbyć się przeterminowanych lekarstw. Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że leki to odpady niebezpieczne, złożone ze związków chemicznych, które w różny sposób mogą oddziaływać na środowisko naturalne. Wyrzucanie starych lekarstw do kosza, skąd dalej trafiają na składowiska odpadów jest nieodpowiedzialne. Związki zawarte w medykamenach są bardzo trwałe, przedostając się do wód lub gleb potrafią je skutecznie skazić. Nie wolno również wyrzucać leków do toalety! Oczyszczalnie ścieków nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodporniają się na nie. Przeterminowane leki powinny być poddane profesjonalnemu unieszkodliwianiu. Aby tak się stało niezbędne jest nasze zaangażowanie w prawidłowe pozbywanie się tego typu odpadów niebezpiecznych.

Zatem, aby lekarstwa mogły zostać zutylizowane w sposób bezpieczny dla środowiska, ludzi i zwierząt muszą być zbierane osobno. Leków należy pozbywać się w specjalnych konfiskatorach, które znajdują się, w niektórych przychodniach zdrowia i aptekach. Na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego konfiskatory na medykamenty znajdują się w poniższych lokalizacjach:

 • Apteka „Dobra apteka”, ul. Ratuszowa 1a, 59 – 140 Chocianów,
 • Apteka „Medicus”, ul. 3-go Maja 2, 59 – 140 Chocianów,
 • Punkt apteczny, Pęcław 1c, 67 – 221 Białołęka,
 • Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Dworcowa 200, 59-180 Gaworzyce,
 • Apteka „Larix”, ul. Przemysłowa 7, 59 – 160 Radwanice,
 • Apteka „Mediq Julia”, ul. Obiszowska 11a, 67 – 222 Jerzmanowa,
 • Apteka „MEDI”, ul. Zielona 4, 59 – 150 Grębocice,
 • Apteka, Pl. Wolności 12, 59 – 170 Przemków,
 • Apteka „Nad Wrzosowiskiem”, ul. Głogowska 10, 59 – 170 Przemków,
 • Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych, ul. K.B. Kominka 7, 59 – 100 Polkowice,
 • Apteka „Ziko”, ul. Chopina 38, 59 – 100 Polkowice,
 • Apteka „Aspirynka”, ul. Miedziana 17, 59 – 100 Polkowice,
 • Apteka „CORAX”, ul. Hubala 1b, 59-100 Polkowice,
 • Apteka Pod Rokitnikiem, ul. K.B. Kominka 5, 59-100 Polkowice,
 • Apteki „Konwalia” ul. Kolejowa 29B, 59-100 Polkowice.

Lekarstw możemy pozbyć się także w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego mamy pięć funkcjonujących punktów:

 • PSZOK Grębocice, przy ul. Spółdzielczej 34a,
 • PSZOK Koźlice 65A (gm. Gaworzyce),
 • PSZOK Polkowice, przy ul. Działkowej 18,
 • PSZOK Przemków, przy ul. Ceglanej 6A
 • PSZOK Radwanice, przy ul. Stolarskiej 6.

W powyższych punktach można pozbyć się nie tylko leków po terminie, a wszystkich odpadów komunalnych, które wytwarzamy w gospodarstwie domowym, jak np. opon, odpadów gabarytowych, elektroodpadów, baterii i akumulatorów, chemikaliów, smarów, odpadów budowlanych i poremontowych itd. Ponadto na PSZOK-ach znajdują się wiaty na przedmioty do ponownego użycia, w których można zostawić przedmioty, z których już nie korzystamy. Jednocześnie z wiat można zabrać przedmioty, z których już ktoś zrezygnował i dać im drugie życie.

Co istotne, nikt z nas nie będzie z jedną butelką niewykorzystanego antybiotyku jechał na PSZOK lub do apteki. Warto przygotować sobie w domu niewielki pojemnik na lekarstwa i w momencie zapełnienia go, zanieść leki do najbliższego konfiskatora lub PSZOK-u. Podobnie można robić z bateriami, czy drobnym zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Podejmując tak niewielkie kroki w celu odpowiedniego pozbywania się odpadów niebezpiecznych mamy realny wpływ na jakość środowiska, w którym żyjemy.