PSZOK w Radwanicach

ul. Stolarska 6 A
tel.: 515 450 851

Godziny otwarcia:
wtorek – 12:00-18:00
czwartek – 12:00-18:00
sobota – 10:00-18:00

*poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, wigilią 24 XII i Sylwestrem 31 XII.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy ZGZM mogą oddawać niemal wszystkie odpady komunalne powstałe w gospodarstwie domowym. Przywiezione odpady należy odpowiednio posegregować, PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych.

Przekazywanie odpadów jest nieodpłatne, w ramach comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.

Odpady, które można oddać do PSZOK:
 • papier,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • metal,
 • szkło,
 • bioodpady,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów,
 • odpady niebezpieczne,
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • popiół,
 • zużyte opony – 8 szt. rocznie na gospodarstwo domowe.

PSZOK prowadzony jest przez Polkowicką Dolinę Recyklingu, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego udostępnia możliwość zwiedzania PSZOK grupom zorganizowanym. W celu zgłoszenia grupy należy zapoznać się z Regulaminem zwiedzania PSZOK-u oraz dostarczyć zgłoszenie do biura ZGZM wraz z wymaganymi dokumentami (załączniki do regulaminu).

Zapoznaj się z regulaminem PSZOK-u
Zapoznaj się z regulaminem zwiedzania PSZOK-u
Zapoznaj się z cennikiem PSZOK
Regulamin monitoringu