Dwie „śmieciowe” uchwały podjęło obradujące w miniony poniedziałek Zgromadzenie ZGZM.Dwie „śmieciowe” uchwały podjęło obradujące w miniony poniedziałek Zgromadzenie ZGZM.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Centralnego PSZOK-u. Przyjęte przez członków Zgromadzenia uchwały były dostosowywały obowiązujące przepisy do sytuacji na rynku odpadowym. Tak niewątpliwie można określić zmianę, dotyczącą szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości – a konkretnie: odbioru zużytych opon samochodowych.

– Na terenie kraju funkcjonują organizacje odzysku, które nieodpłatnie przyjmują każdą ilość takich opon i przerabiają je na tzw. paliwo alternatywne. Utrzymanie limitów w ilości dwóch opon rocznie w naszym prawie lokalnym uznaliśmy za bezzasadne – wyjaśniła zmianę dyrektor działu gospodarki odpadami w ZGZM Dagmara Dobroć-Śnioszek.

Druga zmiana wychodzi naprzeciw prośbom właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na  terenie których powstaje stosunkowo dużo odpadów zielonych (np. z koszenia boisk). W nowej uchwale Zgromadzenia Związku rozszerzono w związku z tym katalog usług dodatkowych, umożliwiając gromadzenie odpadów zielonych również w pojemnikach większych niż 240-litrowe.

Dla każdego rodzaju pojemnika ustalono też odpowiednio cenę usługi. Koszt podstawienia i odbioru zapełnionego pojemnika każdorazowo wyniesie:

  • 13,20 zł – za pojemnik 0,24 m³,
  • 55,00 zł – za pojemnik 1 m³,
  • 60,50 zł – za pojemnik 1,1 m³,
  • 385,00 zł – za pojemnik 7 m³.

Koszt usługi, ponoszony przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych (9,90 zł za pojemnik 0,24 m3) pozostanie bez zmian.
Dodajmy, że podjęte 11 kwietnia uchwały wejdą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego czyli 30 kwietnia 2016 r.