Wypełniony segregator

Trwają procedury, związane z wyborem firmy, która odbierze i zagospodaruje odpady komunalne, a także będzie zarządzać Centralnym PSZOK-iem. Od lutego 2016 r. na terenie ZGZM wejdzie w życie ważna zmiana: system obejmie również część nieruchomości niezamieszkanych.
Wszystkie instytucje budżetowe, w tym szkoły, urzędy, ośrodki kultury i publiczne placówki zdrowia, a także firmy, które na umowę o pracę zatrudniają ponad 20 osób od lutego 2016 r. będą odpowiadać i płacić za swoje odpady zgodnie z deklaracją, złożoną w biurze ZGZM. Nie będą więc, jak dotychczas, same zawierać umów na odbiór odpadów. To jedna z ważniejszych zmian w systemie, która też znalazła się w treści przetargu.
Inna nowinka dotyczy zbiórki odpadów wielkogabarytowych. „Wystawki” zastąpi gratowóz, który będzie podjeżdżał w wyznaczone dni – wyłącznie w soboty – pod Osiedlowe PSZOK-i.
Do obowiązków firmy, która wygra przetarg będzie również zbiórka przeterminowanych leków oraz usuwanie odcieków z pojemników na odpady zmieszane i ich dezynfekcja.
Otwarcie ofert nastąpi 7 września. Wtedy dowiemy się, ile firm chciałoby świadczyć odpadowe usługi na naszym terenie przez ponad 3 kolejne lata – i za jaką cenę.