Zabudowa wielorodzinna
Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielorodzinna

Jerzmanowa, Obiszowska

Odpady ZMIESZANE w każdą ŚRODĘ
Odpady BIO w PONIEDZIAŁKI w nieparzysty tydzień roku (do 31.03.2023)

Przypominamy o konieczności oznakowania pojemników adresem nieruchomości i rodzajem gromadzonych odpadów oraz ich udostępnianiu w dniu odbioru od godziny 6:00.

Informacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych można uzyskać
w siedzibie PDR Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach,
w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: 76 847 91 30