Zabudowa wielorodzinna

Miasto Przemków – wybrane ulice

Odpady ZMIESZANE w każdy CZWARTEK
Odpady BIO w PONIEDZIAŁKI w nieparzysty tydzień roku (do 31.03.2024)

Harmonogram dotyczy:

MIEJSCOWOŚĆULICANUMER
PRZEMKÓWGŁOGOWSKA7
PRZEMKÓWGŁOGOWSKA8
PRZEMKÓWLIPOWA14
PRZEMKÓWLIPOWA15
PRZEMKÓW PL. TARGOWY6
PRZEMKÓWPL. TARGOWY2

Miasto Przemków – wybrane ulice

Odpady ZMIESZANE w każdy PONIEDZIAŁEK
Odpady BIO w PONIEDZIAŁKI  w nieparzysty tydzień roku (do 31.03.2024)

Harmonogram dotyczy:

MIEJSCOWOŚĆULICANUMER
PRZEMKÓW ks. JANA SKIBY1-3
PRZEMKÓWks. JANA SKIBY42-43
PRZEMKÓWAKACJOWA
PRZEMKÓWGŁOGOWSKA18
PRZEMKÓWGŁOGOWSKA11
PRZEMKÓWGŁOGOWSKA14-14A
PRZEMKÓWGŁOGOWSKA2
PRZEMKÓWGŁOGOWSKA41
PRZEMKÓWKOLEJOWA4
PRZEMKÓWKOLEJOWA5
PRZEMKÓWKOLEJOWA6
PRZEMKÓWKOLEJOWA7
PRZEMKÓWKOLEJOWA8
PRZEMKÓWKOŚCIUSZKI30-32
PRZEMKÓWLEŚNA
PRZEMKÓWOGRODOWA15
PRZEMKÓWPL. TARGOWY8
PRZEMKÓWPL. WOLNOŚCI7
PRZEMKÓWPL. WOLNOŚCI2,3,4,5,6,9,10,11
PRZEMKÓWPL. WOLNOŚCI8
PRZEMKÓWPOWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH1
PRZEMKÓWRATUSZOWA
PRZEMKÓWRYBNA8
PRZEMKÓWRYBNA9
PRZEMKÓWRYBNA10
PRZEMKÓWRYBNA3-3A
PRZEMKÓWSIKORSKIEGO18
PRZEMKÓWSZKOLNA22
PRZEMKÓWSZKOLNA23
PRZEMKÓWTOPOLOWA5
PRZEMKÓWTOPOLOWA8
PRZEMKÓWTOPOLOWA10
PRZEMKÓWTOPOLOWA12a
PRZEMKÓWTOPOLOWA12e
PRZEMKÓWWILCZA1
PRZEMKÓWWINOGRODZKA1
PRZEMKÓWZAMKOWA2, 3, 4
PRZEMKÓWZIELONA2

Piotrowice 53

Odpady ZMIESZANE w każdy WTOREK
Odpady BIO w PONIEDZIAŁKI w nieparzysty tydzień roku (do 31.03.2024)

Przypominamy o konieczności oznakowania pojemników adresem nieruchomości i rodzajem gromadzonych odpadów oraz ich udostępnianiu w dniu odbioru od godziny 6:00.

Informacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych można uzyskać
w siedzibie PDR Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach,
w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: 76 847 91 30