„Gratowóz” kończy już swoją drogę po terenach Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Ostatni  termin wystawki wyznaczono w dniu 28.05.2018r. w Polkowicach. Wszystkie odpady, których mieszkańcy nie zdążyli wystawić w określonych dniach zgodnych   z harmonogramem, należy przywieźć do Centralnego PSZOK-u. Przypominamy, że za pozostawienie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD i RTV  przy Osiedlowych PSZOK-ach, poza terminami ustalonej „wystawki”mogą zostać naliczone kary.