Strategia 5R, czyli jak zminimalizować ilość odpadów wytwarzanych w naszych domach.

Zatrważająca jest ilość śmieci jakie produkujemy w naszych gospodarstwach domowych. W ubiegłym roku mieszkańcy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego wytworzyli ponad 30 tys. ton odpadów, w tym 15 tys. ton odpadów zmieszanych. Ograniczanie ilości wytwarzanych śmieci nie jest takie proste. Często produkty, które kupujemy są nadmiernie opakowane, inne są słabej jakości przez co wymagają częstej wymiany na nowe itd. Procesem, który częściowo redukuje ilość składowanych odpadów jest recykling, ale recykling w czasach tak wysokiego popytu na wszelkiego rodzaju dobra konsumpcyjne to za mało.

STRATEGIA 5 R to uzupełnienie recyklingu, polega przede wszystkim na ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów i odpowiednim gospodarowaniu odpadami, które już wytworzyliśmy. Jej nazwa pochodzi od 5 anglojęzycznych słów zaczynających na literę „R”: Refuse (odmawianie), Reduce (ograniczanie), Reuse (ponowne użycie), Recykle/Rot (recykling(segregacja)/ kompostowanie), Renew/Repair (odnawianie/naprawa).

1.ODMAWIANIE – REFUSE: pierwsza zasada polega na odmawianiu rzeczy, które już mamy lub tych, których nie potrzebujemy. Rzeczy, które kupiliśmy lub przyjęliśmy mimo tego, że nie są nam potrzebne szybko staną się śmieciami.

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK’OWEGO:

Regulamin Konkursu facebook’owego „Strategia 5R- Refuse” – 20.09.2021 r.

 

2. OGRANICZANIE- REDUCE: czyli ograniczanie wytwarzanych śmieci. Polega to głównie na wielokrotnym wykorzystywaniu produktów i unikaniu jednorazówek. Dzięki takiemu podejściu zamiast wytwarzać wiele jednorazowych odpadów, w kółko wykorzystujemy jeden – Ograniczamy!

Przykłady „Reduce” znajdują się na poniższej grafice:

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK’OWEGO:

Regulamin konkursu facebooko’wego „Strategia 5R-Reduce” – 29.09.2021 r.

3. PONOWNE WYKORZYSTANIE- REUSE: polega na ponownym wykorzystaniu zużytych przedmiotów. Bardzo modne jest w tej chwili rękodzieło z odpadów, nazywane upcyklingiem.

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK’OWEGO:

Regulamin konkursu facebooko’wego „Strategia 5R-Reuse” – 05.10.2021 r.

 

4. RECYKLE/ROT- RECYKLING (SEGREGACJA)/KOMPOSTOWANIE: Każdy z nas już doskonale zna ideę RECYKLINGU- polega ona na przetwarzaniu odpadów surowcowych na nowe przedmioty. Nasza rola w recyklingu zaczyna się od prawidłowej segregacji odpadów. ROT, czyli KOMPOSTOWANIE też jest ważną formą recyklingu. Dzięki kompostowaniu możemy uzyskać swój własny naturalny kompost. Dzięki specjalnym pojemnikom kompostowanie jest możliwe nie tylko na ogrodzie, czy działce, ale także na balkonie. Recykling i kompostowanie ogranicza ilość odpadów składowanych na wysypiskach.

 

5. RENEW/REPAIR- ODNAWIANIE/NAPRAWA: jest to bardzo ważny krok na drodze ograniczania ilości odpadów. Zamiast wyrzucania zniszczonych przedmiotów i kupowania nowych, powinniśmy je naprawić. Niestety bywa to trudniejsze, ale warto! Dzięki oddaniu rzeczy do naprawy wspieramy lokalnych przedsiębiorców, a przede wszystkim nie produkujemy śmieci. Stare meble i inne przedmioty można odnawiać.  Starocie mają duszę 😉

 

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK’OWEGO:

Regulamin konkursu facebooko’wego „Strategia 5R-Rnew/repair” – 29.10.2021 r.

 

Stosowanie się do Strategi 5R nic nas nie kosztuje, a może przynosić korzyści! Warto dbać o środowisko :).