30 listopada 2021 r. odbyło się otwarcie dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grębocicach i w Radwanicach.

Obecnie na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego funkcjonują trzy PSZOK-i, w których mieszkańcy ZGZM mogą nieodpłatnie oddać niemal wszystkie odpady komunalne powstałe w gospodarstwie domowym:

– Centralny PSZOK w Polkowicach, przy ul. Działkowej 18 oraz dwa nowe PSZOK-i w Grębocicach, przy ul. Spółdzielczej 34A i w Radwanicach, przy ul. Stolarskiej 6.

Punkty wyposażone są w specjalne kontenery, w których można pozbywać się konktretnych frakcji odpadów.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe pozostawiamy w zamykanym kontenerze, który zabezpiecza je przed odziaływaniem czynników atmosferycznych.

Odpady niebezpieczne są czasowo magazynowane w kontenerze typu Ekoskład, który dodatkowo wyposażony jest w wanny wychwytowe, dzięki czemu substancje szkodliwe nie przedostaną się do środowiska naturalnego.

Nowe PSZOKi zostały wyposażone w wiaty na przedmioty do ponownego użycia. Można w nich pozostawić rzeczy, które są w dobrym stanie i nadają się do dalszego użytku, ale już z nich nie korzystamy. Jednocześnie będzie można zabrać te przedmioty, z których ktoś już zrezygnował i dać im drugie życie.

Serdecznie zapraszamy do nowych PSZOK!

Godziny otwarcia i zasady funkcjonowania PSZOKów:

PSZOK w Grębocicach:

 

PSZOK w Radwanicach:

Centralny PSZOK w Polkowicach: