Logo Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu może być szansą na dalszy rozwój naszego regionu – uznali członkowie Zgromadzenia ZGZM. Na ostatnim posiedzeniu delegaci gmin członkowskich jednomyślnie podjęli uchwałę o przystąpieniu do Klastra.
Klaster Gospodarki odpadowej i Recyklingu jest platformą skupiającą blisko 60 producentów, firm odpadowych, recyklerów oraz instytutów badawczych i rozwojowych z 10 województw (obejmuje zasięgiem obszar woj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego).
Wyjaśniając powody, dla których ZGZM mógłby uczestniczyć w pracach Klastra szef Związku Emilian Stańczyszyn zwrócił m.in. uwagę na szansę stworzenia sieci współpracy w obszarze zagospodarowania surowców wtórnych zawartych w odpadach komunalnych, ich przetwarzaniu i poddaniu recyklingowi. Może się przyczynić również – podkreślił Emilian Stańczyszyn – do stworzenia na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego nowych miejsc pracy w innowacyjnym, dynamicznie rozwijającym się w Unii Europejskiej przemyśle.
Pierwszą jednostką samorządową, która przystąpiła do Klastra odpadowego jest Gmina Polkowice. W Polkowicach również ma się odbyć powakacyjne posiedzenie Rady Klastra, która zdecyduje o przyjęciu ZGZM na członka.