Legnicki Oddział ZUS organizuje 1 lutego szkolenie dla wszystkich zainteresowanych możliwością umorzenia zaległości z tytułu niepłacenia składek.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, trzeba tylko zgłosić chęć uczestnictwa. Abolicja dla płatników składek ZUS dotyczy zaległości z tytułu prowadzonej działalności za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Szkolenie odbędzie się w siedzibie oddziału w Legnicy przy ul. W. Grabskiego 26, w sali konferencyjnej nr 200 (II piętro), początek o godz. 10.00.