Możliwość korzystania z pojemników półpodziemnych służących do gromadzenia odpadów zmieszanych to główna przyczyna zmian uchwał systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zmiany dotyczą pojemników o pojemności 1,5 mᶟ i 5 mᶟ , z których mogą korzystać  właściciele nieruchomości niezamieszkanych (firmy i instytucje). Treść zmienionych uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego i obowiązuje od 01.05.2018r. Zmianie uległ również druk deklaracji dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych (firmy, instytucje).