Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego przyjęło uchwałę w sprawie zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

 

 

 

Nowa stawka zacznie obowiązywać od 01.10.2019 r. i wynosić będzie odpowiednio:

 

 

  •  33 zł – od gospodarstwa jednoosobowego

 

 

  •  66 zł – od gospodarstwa wieloosobowego

 

 

Powyższa zmiana nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji. Zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty zostaną dostarczone  do każdego, kto wcześniej złożył stosowną deklarację.