Wójt gminy Jerzmanowa Lesław Golba został nowym wiceprzewodniczącym Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Lesław Golba - Wójt Gminy Jerzmanowa
Lesław Golba

Zmianę na stanowisku zatwierdziło obradujące w miniony czwartek Zgromadzenie ZGZM. Zgodnie z decyzją władz Związku obowiązki zastępcy przewodniczącego zarządu mają pełnić kolejno – przez rok – szefowie wszystkich gmin członkowskich. Lesław Golba zajął miejsce, które przez ostatnie 12 miesięcy zajmował wójt Grębocic Roman Jabłoński.
– To, co dla mnie było najważniejsze to to, że skupiliśmy się na modernizacji i uzupełnianiu naszego systemu gospodarki odpadami. Podjęliśmy decyzję o budowie lokalnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w czterech gminach, chcielibyśmy też iść w kierunku rozbudowy polkowickiej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych- podsumował swoją pracę Roman Jabłoński.
Wójt Jerzmanowej nowe obowiązki wiąże z kolejnym wyzwaniem: wprowadzeniem do systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych.
– Będę jedną z tych osób, które będą decydować o tym ważnym zadaniu. Mam nadzieję, że powiedzie się tak jak przed laty zorganizowanie całego systemu odpadowego w naszych ośmiu gminach – powiedział nowy wiceprzewodniczący (na zdjęciu po prawej).

Na zdjęciu od lewej: Roman Jabłoński, Krzysztof Leszczyński, Emilian Stańczyszyn i Lesław Golba
W trakcie dyskusji (od lewej siedzą): Roman Jabłoński, Krzysztof Leszczyński, Emilian Stańczyszyn i Lesław Golba.

Segregacja odpadów biodegradowalnych w gospodarstwach domowych to obowiązek wynikający z nowego rozporządzenia Ministra Środowiska.  Przepisy, które wejdą w życie 1 lipa br. dotyczą również obowiązkowego wydzielania z domowych śmieci papieru, tworzyw sztucznych, metali, szkła i odpadów wielomateriałowych. Trzeba przy tym wspomnieć, że w blisko 200 gminach na terenie całego kraju odpady dzieli się jedynie na dwie frakcje: „suche” i „mokre”. Stwierdzono, że taka metoda nie gwarantuje jednak ani wysokiej jakości surowców wtórnych ani odpowiedniej ich ilości do dalszego przetwarzania. Stąd wprowadzone zmiany.
– My stworzyliśmy system, który się sprawdza, dlatego będziemy rozwijać nasze Osiedlowe Punkty – powiedział szef ZGZM Emilian Stańczyszyn. – Powinniśmy natomiast zacząć przygotowywać się do zbiórki selektywnej odpadów kuchennych i ogrodowych. Ze względu na umowę, którą mamy z firmą Remondis na odbiór i zagospodarowanie odpadów, system dla bioodpadów – na który składają się odpowiednie pojemniki, transport i inne niż dzisiaj przetwarzanie – będziemy wprowadzać między rokiem 2019 a 2020.
Tymczasem uczestnicy czwartkowego Zgromadzenia zapoznali się z analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 r. Z dokumentu wynika, że odpadów mamy… coraz więcej.
– Rzeczywiście statystyki wykazały, iż mieszkańcy wytworzyli więcej odpadów zmieszanych, niż przed rokiem – potwierdziła Dagmara Dobroć-Śnioszek, dyrektor działu gospodarki odpadami w ZGZM. – Jednocześnie jednak wzrosły poziomy odpadów segregowanych i oddanych do recyklingu.
Jak usłyszeliśmy, wyznaczony przez Unię Europejską poziom recyklingu dla papieru, metalu i plastiku w 2016 r. to 18%. Na terenie ZGZM wyniósł on 39%.
Więcej na temat stanu naszej odpadowej gospodarki znajdzie się w kolejnej informacji.
Zobacz relację ze Zgromadzenia w Telewizji Polkowice