Zarząd ZGZM zarekomendował Zgromadzeniu zmniejszenie stawek za pojemniki na odpady.Zarząd ZGZM zarekomendował Zgromadzeniu zmniejszenie stawek za pojemniki na odpady. Przyczyna? Nieruchomości niezamieszkanych na naszym terenie jest więcej, niż wynikało z szacunków, wyższe są też wpływy z tytułu opłat. Uchwałę podjęto na ostatnim posiedzeniu, 22 czerwca.

Jeśli przyjęta przez członków Zgromadzenia uchwała wejdzie w życie, to właściciele nieruchomości niezamieszkanych, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ZGZM będą płacić za pojemnik 7 m3 nie 1341 a 789 zł. Obniżki dotyczą, oczywiście, stawek na wszystkie dozwolone do użytkowania pojemniki, proporcjonalnie do ich wielkości.
Dlaczego Związek obniża stawki? Okazało się, że firm, przedsiębiorstw i instytucji w systemie jest więcej, niż szacowano.

– Gdy w ubiegłym roku włączaliśmy nieruchomości niezamieszane do naszego systemu odpadowego, zapewniałem przedstawicieli firm i instytucji, że nasze przepisy doprecyzujemy, gdy będziemy dysponować bardziej konkretnymi liczbami, jeśli chodzi o ilość tych nieruchomości i ilość powstających w nich odpadów – powiedział szef ZGZM Emilian Stańczyszyn. – Bazowaliśmy na dostępnych informacjach z naszych gmin – teraz,  opierając się na złożonych deklaracjach, mogliśmy te dane zweryfikować.

W deklaracjach właściciele nieruchomości niezamieszkanych zgłosili dużo większe zapotrzebowanie na pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych, niż wynikało to z minimalnych pojemności określonych w Regulaminie. Skoro pojemników było więcej, to wyższe okazały się wpływy z tytułu opłat. Po pięciu miesiącach odnotowano nadwyżkę – tymczasem zgodnie z prawem system nie może generować ani deficytu ani nadwyżki.

– Opłaty za zbiórkę i zagospodarowanie odpadów mają pokryć koszty funkcjonowania systemu, ale nie mogą być źródłem zysku – wyjaśnił Emilian Stańczyszyn. – Stąd decyzja o obniżeniu stawki.

Co stanie się z pieniędzmi, które właściciele nieruchomości od lutego do czerwca wpłacili tytułem opłaty za odpady?
– Potraktujemy je jako nadpłatę, która zostanie zliczona na poczet bieżących zobowiązań – poinformował szef ZGZM.
Zgodnie z rekomendacją zarządu Zgromadzenie Związku przyjęło uchwałę o nowych stawkach za pojemniki z mocą obowiązującą od 1 lutego 2016 r. Wejdzie ona jednak w życie dopiero wówczas, gdy przejdzie pozytywnie weryfikację przez służby prawne wojewody i zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.