W dniu 12 września w gminie Pęcław odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, według poniższego harmonogramu: