Związek Gmin Zagłębia Miedziowego organizuje ekologiczną akcję zbiórki elektroodpadów w szkołach podstawowych na terenie gmin członkowskich.

Udział w zbiórce ma charakter edukacyjny, wpływa na rozwój świadomości ekologicznej uczniów. Jej głównym celem jest poszerzanie wiedzy dotyczącej sposobów prawidłowego pozbywania się i recyklingu elektroodpadów. Praktycznym aspektem akcji jest zbiórka małogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Związek Gmin przygotuje zgłoszone do akcji szkoły do przeprowadzenia na ich terenie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ramach prowadzonej akcji, zbiórce podlega wyłącznie małogabarytowy, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (małe RTV/AGD) np. zabawki elektryczne i elektroniczne, miksery, tostery, żelazka, kalkulatory, słuchawki, telefony, tablety itp., których najdłuższa krawędź nie przekracza 40 cm.

Placówki, których uczniowie zbiorą największą masę elektroodpadów w przeliczeniu na liczbę uczniów uczęszczających do szkoły, zostaną nagrodzone.  Dodatkowo upominki otrzyma także pięciu najbardziej zaangażowanych w akcję uczniów każdej ze szkół.

W akcji udział biorą poniższe placówki:

– Szkoła Podstawowa im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie,

– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Wysokiej,

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach,

– Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie,

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej,

– Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli,

– Szkoła Podstawowa im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim,

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nielubi.

Akcja trwać będzie od 01.01.2024 do 31.05.2024 r.

 

Partnerem akcji jest Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o.

Regulamin akcji „Zbiórka Elektroodpadów w szkołach”