Związek Gmin Zagłębia Miedziowego organizuje ekologiczną akcję zbiórki elektroodpadów w szkołach podstawowych na terenie gmin członkowskich. Udział w zbiórce ma charakter edukacyjny, wpływa na rozwój świadomości ekologicznej uczniów. Jej głównym celem jest poszerzanie wiedzy dotyczącej sposobów prawidłowego pozbywania się i recyklingu elektroodpadów. Praktycznym aspektem akcji jest zbiórka małogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W ramach prowadzonej akcji, zbiórce podlega wyłącznie małogabarytowy, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (małe RTV/AGD) np. zabawki elektryczne i elektroniczne, miksery, tostery, żelazka, kalkulatory, słuchawki, telefony, tablety itp., których najdłuższa krawędź nie przekracza 40 cm.

Akcja trwa od 01.01.2024 do 31.05.2024 r. W tym okresie trzy placówki, których uczniowie zbiorą największą masę elektroodpadów w przeliczeniu na liczbę uczniów uczęszczających do szkoły, zostaną nagrodzone materiałami dydaktycznymi, edukacyjnymi, biurowymi, plastycznymi oraz sprzętem i akcesoriami sportowymi, zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły.  Dodatkowo upominki otrzyma także pięciu najbardziej zaangażowanych w akcję uczniów każdej ze szkół.

Dostarczenie pojemników do zbiórki elektroodpadów oraz odbiór zebranych elektroodpadów realizowany jest przez Partnera Akcji – Polkowicką Dolinę Recyklingu Sp. z o.o. Każdy odbiór elektroodpadów poprzedzony jest ważeniem odpadów, którego dokona Organizator Akcji – Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.

Zgłoszenia o przepełnieniu pojemników na elektroodpady i konieczności odbioru należy zgłaszać do koordynatora akcji: Magdy Sitnickiej – Podinspektor ds. edukacji ekologicznej, m.sitnicka@zgzm.pl, 76 840 14 66.

Szkoły Podstawowe biorące udział a Akcji:

– Szkoła Podstawowa im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie,

– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Wysokiej,

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach,

– Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie,

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej,

– Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli,

– Szkoła Podstawowa im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim,

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nielubi.

Szczegółowe zadania szkoły, w  związku z prowadzoną akcją opisane są w Regulaminie akcji „Zbiórka Elektroodpadów w szkołach”.

elektroodpady recykling
elektroodpady wpływ na środowisko
co zbieramy