Zastępczy Centralny PSZOK przy ul. Dąbrowskiego w Polkowicach Zastępczy Centralny PSZOK przy ul. Dąbrowskiego w Polkowicach będzie czynny tylko do końca marca. Od kwietnia odpady i niepotrzebne rzeczy mieszkańcy będą mogli oddać w nowo wybudowanym Centralnym PSZOK-u.

Przypomnijmy, że Zastępczy Punkt został uruchomiony 1 lipca 2013 r., gdy w życie wszedł nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Utworzenie miejsca, w którym każdy mieszkaniec mógłby oddać swoje odpady – a zwłaszcza te problemowe, niebezpieczne takie jak farby, kleje, gruz, żarówki – jest ustawowym obowiązkiem każdej gminy lub, jak w naszym przypadku – związku międzygminnego.

ZGZM rozpoczął procedury, związane  z uzyskaniem dotacji na budowę Centralnego Punktu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tymczasem na dwa lata prowadzenie takiego Punktu, jako  Zastępczego Centralnego PSZOK-u powierzył Przedsiębiorstwu Gospodarki Miejskiej w Polkowicach. Mieścił się on w bazie PGM przy ul. Dąbrowskiego 2.

Zastępczy Punkt dość szybko zyskał „popularność” wśród polkowiczan. Ilość przywożonych lub przynoszonych przez mieszkańców przedmiotów rosła z każdym miesiącem.
Stare meble, telewizory, lodówki, gruz budowlany i inne odpady z remontów – stało się wiadomym, że właśnie w tym miejscu można się ich pozbyć legalnie i bezpłatnie.

Zastępczy Centralny PSZOK przy ul. Dąbrowskiego w PolkowicachW ciągu pierwszego roku funkcjonowania do Zastępczego Centralnego PSZOK-u oddano m.in. 135,3 ton odpadów wielkogabarytowych, 102,9 ton betonu i gruzu budowlanego, ponad 97 ton gruzu ceglanego i odpadów ceramicznych oraz 93 tony innych odpadów z budowy, remontów i demontażu. Miejsce w Zastępczym znalazło ponad 60 ton odpadów ulegających biodegradacji i blisko 15 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poza tym metale (3,7 t), leki (0,2 t), lampy (0,1 t), opony (4,7 t), farby, kleje, lepiszcze, żywice (1,2 t).
Od 1 kwietnia 2015 r. PGM będzie prowadzić nowo wybudowany Centralny PSZOK przy ul. Działkowej 1.

Projekt pt. „Budowa Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4 072 760,00 zł.