W związku ze świętem przypadającym w dniu 11.06.2020 r. (czwartek) wyznaczony został zastępczy dzień obioru odpadów na dzień 13.06.2020 r. (sobota). Prosimy o przygotowanie i udostępnienie pojemników w godzinach: 6.00 – 22.00