Odbiór zastępczy odpadów komunalnych zmieszanych i ulegających biodegradacji za dzień 01.01.2020 r. zrealizujemy w dniu 04.01.2020 r.