Odbiór odpadów zmieszanych i ulegających biodegradacji, za święto przypadające na 01.11.2019 r. zrealizujemy w dniu 02.11.2019 r.

By usprawnić zbiórkę, uprzejmie prosimy o wystawienie pojemników przed godziną 6:00. Odbiór będzie realizowany od 6:00 do 21:00.

Centralny PSZOK przy
ul. Działkowej 18 w Polkowicach w dniu 01.11.2019 r. będzie nieczynny. Zapraszamy w dniu 02.11.2019 r.

w godzinach 10:00 – 15:00.