Odbiór odpadów zmieszanych i ulegających biodegradacji, za święto przypadające na 11.11.2019 r. zrealizujemy w dniu 09.11.2019 r.

By usprawnić zbiórkę, uprzejmie prosimy o wystawienie pojemników przed godziną 6:00. Odbiór będzie realizowany od 6:00 do 21:00.śmieciarka zabiera śmieci

Centralny PSZOK przy
ul. Działkowej 18 w Polkowicach w dniu 11.11.2019 r. będzie nieczynny.