Odbiór zastępczy odpadów komunalnych zmieszanych i ulegających biodegradacji za dzień 06.01.2020 r. zrealizujemy w dniu 11.01.2020 r