W związku z świętem przypadającym w dniu 13.04.2020 r. (poniedziałek) wyznaczony został zastępczy dzień odbioru odpadów na dzień 11.04.2020 r. (sobota)

Prosimy o przygotowanie i udostępnienie pojemników do gromadzenia odpadów w godzinach od 6.00 do 22.00