W związku z świętem przypadającym w dniu 01.05.2020 r. (piątek) wyznaczony został zastępczy dzień obioru odpadów na dzień 02.05.2020 r. (sobota).
Prosimy o przygotowanie i udostępnienie pojemników w godzinach: 6.00 – 22.00